Prazgodovinski poselitveni vzorci v severo-vzhodni Sloveniji (J6-0262)

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 31.01.2011
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Poglaviten cilj raziskave je znanstvena analiza arheoloških podatkov pridobljenih na zaščitnih izkopavanjih v severovzhodni Sloveniji in njihova vključitev v že znano zgodovinsko sliko oz. noveliranje našega vedenja o razvoju celotnega območja v času prazgodovine. Zaradi obsega obdelave bodo vzpostavljeni novi sistemi obravnave in razlage podatkov, ki bodo omogočali znanstveno vrednotenje modelov poselitve v prazgodovine ter omogočali izdelavo napovednih modelov za preprečevanje uničenja arheološke dediščine v regiji.

Tradicionalna arheološka analiza naselbinskih ostankov in grobišč, vzpostavitev računalniškega sistema obdelave velike količine podatkov o analiziranih arheoloških ostankih ter geografski informacijski sistemi, ki omogočajo opazovanje spreminjanja poselitvenih vzorcev v odnosu na podnebne spremembe, spremembe ekonomije skupnosti ter glede na vključevanje v širše ekonomske tokove, bodo omogočali novo in ustreznejše zgodovinsko vrednotenje prostora vzhodne Slovenije v obdobju med 5. tisočletjem pred našim štetjem ter koncem 1. stoletja našega štetja.

Rezultati bodo pomembni tako za slovensko kot mednarodno strokovno javnost, ker bodo prvič na podlagi analiz arheoloških najdb z velikih raziskanih področij vzpostavili model regionalnega razvoja kulturne krajine v prazgodovini. Prvič v Sloveniji bo zgodovinska rekonstrukcija procesov kulturnega razvoja temeljila na analizah odnosov na podeželju v zelo velikem prostoru. Na podlagi opazovanja poselitve in gospodarskega razvoja bodo dokumentirani kulturni in ekonomski stiki v širši regiji in izdelani modeli regionalnih dejavnosti, ki so oblikovale vzorce poselitve.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh