MACC - Konzervatorski center sodobnih umetnosti. Postavitev centra za koordinacijo, raziskave in restavracijo modernih in sodobnih umetnosti

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: VEGA - parco Scientifico Tecnologico di Venezia
Trajanje projekta: 18.08.2011 - 18.08.2014
Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013


Partnerske organizacije

  • Università di Padova,
  • Fondazione Bevilacqua La Masa,
  • Consorzio Friuli formazione,
  • Comune di Monfalcone,
  • Sipro Ferrara,
  • Univerza v Ljubljani,
  • Zavod za gradbeništvo Slovenije,
  • Alianta projektno svetovanje,
  • Institut za civilizacijo in kulturo,
  • Občina Laško© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh