Breme preteklosti. Sobivanje prebivalstva na Obali v luči formiranja povojne Jugoslavije (Z6-4317)

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2012 - 31.07.2014
Tip projekta: podoktorski raziskovalni projekt


V etnološki raziskavi avtorica poskuša razumeti individualne in kolektivne spomine na povojno obdobje v Istri, ki sprožajo konfliktne odzive, njihov vpliv na identifikacijo in odnose med različnimi družbenimi skupinami prek kvalitativne etnografske raziskovalne metode: intervju, opazovanje z udeležbo. Desetletja po masovnem odhodu (večinoma) italijansko govorečih prebivalcev iz Istre zaradi redefiniranja meje med Jugoslavijo in Italijo, ostaja ta del zgodovine precej nejasen in zato tudi predmet spora v slovenski, hrvaški in italijanski zgodovini ter politiki. Namen raziskave je izboljšati poznavanje tega burnega obdobja z njeno analizo v širši evropski perspektivi premikov prebivalstva v 20. stoletju, predvsem pa raziskati, kako različni, pogosto konfliktni in nekompatibilni spomini na zgodovinsko in ideološko prelomnico vplivajo na sobivanje prebivalcev, ki so v Istri ostali.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh