Grobišče Župna cerkev v Kranju (J6-4057)

Vodja projekta: ddr. Andrej Pleterski
Nosilec projekta: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS:
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Grobišče Župna cerkev v Kranju ima preko 2100 arheološko raziskanih grobov iz časa od 7. st. do 18. st., zato se po velikosti in času trajanja neprekinjenega pokopavanja uvršča med največja srednjeveška grobišča v Evropi. Skoraj polovica teh grobov pripada zgodnjesrednjeveškemu obdobju. Gradivo obsega preko 1100 predmetov, za antropološko analizo je na voljo preko 700 okostij. Izdelava absolutne kronologije grobišča Župna cerkev v Kranju poleg kronoloških vprašanj v kombinaciji z rezultati antropološke analize ponuja odgovor za razreševanje vrste interpretativnih problemov srednjeevropske arheologije: od problemov arheoloških tipologij do problemov formiranja identitetnih skupin in vprašanja možnosti zaznavanja populacijskih migracij
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh