Prvi poljedelci Priprava zbornika na temo neolitskih in bakrenodobnih kultur na obrobju vzhodnih Alp (urednik: dr. Mitja Guštin)

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2005 - 31.12.2005
Tip projekta: tržni projekt


Sodelavci: dr. Alenka Tomaž, dr. Boris Kavur

 

Jedro projekta tvori obdelava arheoloških najdb z neolitskega najdišča Čatež - Sredno polje, za dopolnitev pa so bile opravljene še revizije arheološkega gradiva z najdišč Drulovka, Ptujski grad in Ormož. Končni cilj projekta je objava monografije v kateri bodo številni avtorji predstavili objave starih izkopavanj in nove raziskave arheoloških najdb iz konca mlajše kamene dobe ter začetka bakrene dobe na področju jugovzhodne in vzhodne Slovenije, južne Avstrije, zahodne Madžarske in severne Hrvaške.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh