Historične analize ekonomskih povezav na vzhodnem Jadranu

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2004 - 01.01.2005
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija – Srbija in Črna gora


Partner: JU Muzeji i galerije Podgorica, Lenka Saveljić Bulatović

 

Projekt je sestavljen iz dveh delov. Namen prvega dela je priprava večjega mednarodnega projekta, v okviru katerega bi se prikazala soodvisnost razvoja metalurgije bakra, srebra in zlata ter izoblikovanja prazgodovinskih družbenih elit na področju med Alpami in na Balkanskem polotoku. V okviru projekta je bila postavljena razstava Zlatno doba Crne gore v Podgorici, ki jo je spremljala istoimenska knjiga. V okviru drugega dela projekta pa so v obdelavi srednjeveške najdbe z najdišča Gruda Boljevića in iz Starega Bara.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh