Heroes We Love. Ideology, Identity and Socialist Art in New Europe

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Umetnostna galerija Maribor
Trajanje projekta: 17.10.2014 - 31.03.2017
Program: Kreativna Evropa/Creative Europe 2014−2020

Mednarodni in multidisciplinarni projekt Heroes We Love. Ideology, Identity and Socialist Art in New Europe, se ukvarja s (še vedno kontroverzno) temo socialistične dediščine v evropski umetnosti 20. stoletja. Osrednje teme, probleme in priložnosti tega umetniškega obdobja bo predstavljal s serijo razstav, umetniških intervencij, mednarodnih konferenc in delavnic - od Gdanska do Tirane. Inštitut za dediščino Sredozemlja ZRS UP v projektu sodeluje tako pri skupnih aktivnostih (organizacija instagram natečaja, priprava skupne potujoče razstave in publikacije) kot z organizacijo konference na temo širšega ideološkega in političnega ozadja nastanka in razvoja, a tudi današnje percepcije socialistične umetnosti. Svoje poglede bodo predstavili tako strokovnjaki s področja umetnostne zgodovine, zgodovine, etnologije in antropologije, kot tudi sodobni umetniki in kustosi. V drugem sklopu inštitutskih aktivnosti bodo cilji in ideje projekta soočeni in preverjani skozi vrsto delavnic, intervjujev in pogovornih srečanj, namenjenih laični javnosti z narodnostno mešanega območja Slovenskega primorja. Aktivnosti bodo posebej usmerjene na tri specifične ciljne skupine - podeželsko prebivalstvo, post-socialistično mladino in italijansko manjšino - ki bodo na ta način dobile priložnost izraziti svoje poglede in občutke (pozitivne in negativne) o teh spomenikih, a se hkrati podučiti o njihovi umetniški in spomeniški vrednosti. Več na: https://heroeswelove.wordpress.com/


 

 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh