Govrlevo pri Skopju Multidisciplinarni mednarodni projekt - arheološke in zgodovinsko-etnološke raziskave

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Muzej na grad Skopje (Miloš Bilbija in Ljubo Fidanoski)
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Program: Multidisciplinarni mednarodni projekt - arheološke in zgodovinsko-etnološke raziskave


Sodelavci: mag. Slavica Hristova (Muzej na grad Skopje), Petar Namičev (Muzej na Makedonija), dr. Boris Kavur (UP ZRS), dr. Zdravka Hincak (OA FF UZ).


Projekt je sestavljen iz dveh delov. V prvem so bile opravljene etnološke raziskave in arhitekturno dokumentiranje makedonske vasi Govrlevo. V drugem delu pa bodo zaključene revizijske analize starih najdb in dokončana arheološka izkopavanja na neolitskem najdišču Cerje pri Govrlevu.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh