EX.PO AUS - Širjenje potencialov UNESCO lokacij na Jadranu

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: City of Dubrovnik
Trajanje projekta: 01.09.2012 - 30.08.2015
Program: IPA - Adriatic Programa čezmejnega sodelovanja 2007-2013


Cilj projekta je vzpostavitev mreže sodelovanja med UNESCO lokacijami z nekaterimi lokacijami ob Jadranski obali, ki si za pridobitev tega priznanja še prizadevajo. Namen vzpostavitve mreže je razvoj strokovnih in upravljavskih orodij za proaktivno vrednotenje lokacij, zlasti v zvezi s konservatorsko-restavratorskimi pristopi in energetsko inovacijo.

Končni cilj je trajnostna kulturno-turistična valorizacija Jadranskih UNESCO lokacij. IDS UP ZRS pripravlja v sodelovanju z Občino Piran, Krajinskim parkom Sečoveljske soline in drugimi ustanovami s področja varstva dediščine strokovna izhodišča za UNESCO kandidaturo »piranske kulturne krajine solin« ki je na mednarodni ravni izjemna zaradi ohranjenih ključnih krajinskih, arhitekturnih, tehnoloških, etnoloških in naravnih vrednot.

spletno stran projekta EX.PO.AUS  
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh