DISCO14 - Spoznavanje arheologov Evrope

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Landward Research Ltd.
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 30.09.2014
Program: Program Vseživljenjsko učenje - Leonardo da Vinci


Projekt je rezultat sodelovanja 23 partnerjev iz devetnajstih držav. Koordinator projekta je York Archaeological Trust. Sofinancira ga Evropska komisija v sklopu programa Leonardo da Vinci II. Raziskava je nadaljevanje istoimenskega projekta in mednarodne raziskave iz leta 2006 - 2008. Tokratni projekt DISCO 2014, ki ga za Slovenijo izvaja UP, ohranja pregled trga dela, cilj pa se je preusmeril v identifikacijo potreb po specifičnih znanjih v arheologiji, kar bo omogočilo učinkovitejšo organizacijo dela in načrtovanje poslovanja, načrtovanje in nadgrajevanje poklicne poti, ponudnikom poklicnega izobraževanja in usposabljanja pa nakazalo smernice za nadaljnji razvoj. Projekt bo omogočal mednarodno primerljivost, informacije pa bodo omogočile uvid v učinek svetovne gospodarsko-ekonomske krize.

Spletna stran projekta DISCO

 

 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh