Razvoj metodoloških orodij za dokumentiranje arheološke dediščine

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2008 - 31.12.2009
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija – Srbija in Črna gora


Partner: Arheološki inštitut, dr. Vesna Bikić

Zaradi politične fragmentiranosti prostora oziroma manjše komunikacije med nacionalnimi raziskovalnimi ustanovami s področja nekdanje Jugoslavije, so predvsem preučevanja prazgodovinskih obdobij in srednjega veka ostala omejena znotraj posameznih držav. Na podlagi predhodnih sodelovanj ter mednarodnih projektov, ki jih izvajajo partnerji v projektu s svojimi partnerji (Inštitut za Dediščino Sredozemlja s partnerji iz Črne Gore, Romunije, Makedonije in Bolgarije ter Arheološki institut s partnerji iz Romunije, Makedonije, Grčije in Velike Britanije), se je pokazala potreba po enotni metodologiji opisovanje posameznih kategorij arheoloških predmetov.  Osnovni cilj projekta je bila vzpostavitev enotne metodologije za opisovanje arheoloških najdb iz prazgodovine in srednjega veka.

Na podlagi mednarodnih raziskav v Črni Gori, ter raziskav v Beogradu je bila izdelana tipologija osmanskodobne srednjeveške in novoveške keramike na Balkanu. V okviru projekta so bili rekonstruirani procesi lokalne proizvodnje in trgovine z Egejskim (Bizantinska keramika), bližnjevzhodnim in Jadranskim in Italskim prostorom (Beneška keramika, keramika iz Faenze, Beneško in Dubrovniško steklo). Vzpostavljena so bila enotna merila za opisovanje arheoloških najdb in standardiziranih podatkov o najdiščih iz obdobja srednjega veka, kar je bil tudi osnovni namen projekta in je bistvenega pomena za razvoj regionalne, evropske in svetovne arheologije.

V času obiska so sodelavci na projektu pregledali dokumentacijo o keramičnem gradivu iz Beograjske trdnjave. Na podlagi narejenega so oblikovali koncept za publikacijo. Istočasno so bile opravljene konzultacije s podiplomskimi študenti na UP FHŠ. Oblikovane so tudi smernice ter strategija bodočih raziskav arheologije srednjega in novega veka na območju Balkana tako na teoretičnem kot tudi praktičnem nivoju obdelave in objave materialnega gradiva, ki bo temeljila na standardih oblikovanih v času bilateralnega projekta.

 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh