Kulturnozgodovinski stiki Bosne in Hercegovine s sredozemskim, srednjeevropskim in balkanskim prostorom

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2015
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija-Bosna


Glavni cilj projekta je študij zaključenih arheoloških, etnoloških in dediščinskih tem s posebnim poudarkom na kulturni interpretaciji najdb in njihova vključitev v širši kulturni okvir. Poudarek načrtovanih raziskav bo prepoznavanje in  razumevanje vsakdanjih praks in regionalnih posebnosti na mikro ravni; vendar pa bo prikazan tudi njihov širši pomen na evropski ravni. Takšna strategija upošteva tudi druge zgodovinske vire, ki omogočajo bolj kompleksno podobo kulturnega in gospodarskega razvoja na območju Balkana in vzdolž vzhodne jadranske obale ter med Srednjo Evropo in balkanskega polotoka.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh