Kontinuiteta poselitve na gradiščih med slovensko obalo in Postojnskimi vrati (J6-6377)

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Namen projekta je vzpostavitev baze podatkov in razvoj novih raziskovalnih metodologij v arheologiji, ki bodo omogočale preučitev kompleksnosti kontinuitete poselitve na prazgodovinskih gradiščih na področju med Obalo in Postojnskimi vrati.

Projekt je sestavljen iz dveh delov. V prvem bodo sistematično z najnovejšimi pristopi analizirane in ovrednotene arheološke najdbe, ki so bile zbrane v zadnjih dveh stoletjih ter v preteklosti niso bile sistematično obdelane. Na podlagi dobljenih rezultatov bodo definirane raziskovalne hipoteze, ki bodo služile kot osnova za terensko delo - arheološka izkopavanja v omejenem obsegu na štirih utrjenih prazgodovinskih gradiščih (Gradišče pri Uncu, Grad pri Šmihelu, Gračišče nad Sočergo, Kaštelir nad Kortami). Kljub stoletni raziskovalni tradiciji na tem področju in dobrem poznavanju podobne problematike v ostalih delih Slovenije, gre za prva kompleksna ter moderna izkopavanja raziskovalne narave na prazgodovinskih najdiščih v jugozahodni Sloveniji.

V drugem delu bo na podlagi izkopavanj predlagana ustrezna delovna metodologija, ki bo predstavljala osnovo za sistematične raziskave v prihodnosti. Hkrati bodo rezultati sondiranj omogočili preverbo rezultatov dobljenih s vrednotenjem starih zbirk ter formulacijo sklepov o časovnem poteku poselitve ter družbenih dinamikah prazgodovinskih skupnosti na prostoru, ki predstavlja prehod med celinsko Slovenijo ter Sredozemskim bazenom.

Rezultati projekta bodo nova in empirično podprta spoznanja o delovanju prazgodovinskih družb ter razvoj metodološko sodobnih raziskovalnih metod za bodoče raziskave na področju med Obalo in Postojnskimi vrati.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh