Kaštelir nad Kortami – Kulturno-rekreacijski park (Občina Izola)

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 29.04.2014
Tip projekta: tržni projekt


Na Kaštelirju nad Kortami se pojavljajo in prepletajo elementi arheološke, etnološke in arhitekturne dediščine. Je varovan kot spomenik lokalnega pomena. Da bi lahko danes v precejšnji meri opuščeno področje oživili in uporabljali v kmetijske, turistične, pedagoške in rekreacijske namene, je potrebno ostaline raziskati in dokumentirati ter jih ustrezno predstaviti. V sklopu projekta se izvaja promocija in popularizacija najdišča ter opravlja znanstveno raziskovalno delo. IDS UP ZRS v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Koper izvaja poljudno znanstvena predavanja, delavnice in vodstva po najdišču ter promovira oživitev na novo vzpostavljenega kulturno-rekreacijskega parka. Pri promociji in izvedbi dogodkov sodeluje s Krajevno skupnostjo Korte in Kulturnim društvom Korte ter TIC Izola.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh