Arheološke raziskave na avtocesti - Murska Sobota - Oskrbni center Jug

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2008
Tip projekta: tržni projekt


Naročnik: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije za DARS

 

Zaščitna arheološka izkopavanja na trasi avtoceste na prostoru razširitve za potrebe oskrbnega tovornega centra. Odkrite so bile sledi prazgodovinske in srednjeveške arheološke ostaline.

 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh