Arheološke raziskave na avtocesti - Gomile

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2005 - 31.12.2005
Tip projekta: tržni projekt


Naročnik: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ZVKDS: 733-06/SAAS UP ZRS: 0848-04/06

 

Zaščitna arheološka izkopavanja zaradi posegov v prostor za potrebe izgradnje bodoče avtoceste. Na najdišču so bile odkrite bronastodobne in novoveške arheološke ostaline.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh