Arheološke raziskave - Gortanova ul. 25, Piran – arheološka raziskava ob gradnji

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 26.11.2013 - 28.11.2013
Tip projekta: tržni projekt


Naročnik: Sonja in Edvard Poniž

 

IDS ZRS UP je opravil arheološko raziskavo ob gradnji na Gortanovi 25 v Piranu zaradi priključitve hišne kanalizacije, in sicer na parc. št. 1427 in 1428 k.o. 2630 Piran. Za izvedbo kanalizacije je bilo potrebno posegati v podporni zid oziroma škarpo dvignjene vrtne terase hiše ter v površino ulice ob objektu na naslovu Gortanova 25.

 

Poizkopavalna obdelava arhiva najdišča Kačji dol

Naročnik: ZVKDS CPA

Vodja raziskave: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.

 

Poizkopavalna obdelava in analiza arheološkega gradiva iz najdišča Kačji dol, ki se nahaja v bližini Rogaške Slatine. V pripravi je monografska publikacija o najdišču v seriji monografij ZVKDS CPA.

 

 

 

 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh