Arheološke raziskave na gradbišču – Maribor – Leclerc

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2006 - 31.12.2006
Tip projekta: tržni projekt


Naročnik: Rudnidis d.o.o.

 

Zaščitna arheološka izkopavanja pred gradbenimi posegi na prostoru nakupovalnega središča Leclerc. Odkrite so bile prazgodovinske arheološke ostaline.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh