Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2015
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija-Bosna

Evropska dediščina rek

Inštitut za dediščino SredozemljaMednarodni projekti
Nosilec projekta: National office of Cultural Heritage, Madžarska; Attila Toth
Trajanje projekta: 01.09.2004 - 01.04.2005
Program: Program Kultura 2000

Population Transfer in 20th Century Europe

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Nosilec projekta: Francoski inštitut v Sloveniji
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2005 - 28.02.2006
Program: Program Kultura 2000

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2013
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija – Črna gora

Obrti in obrtne dejavnosti v antiki (J6-0265)

Inštitut za dediščino SredozemljaNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 31.01.2011
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Heroes We Love. Ideology, Identity and Socialist Art in New Europe

Inštitut za dediščino SredozemljaMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: doc. dr. Katja Hrobat Virloget
Nosilec projekta: Umetnostna galerija Maribor
Trajanje projekta: 17.10.2014 - 31.03.2017
Program: Kreativna Evropa/Creative Europe 2014−2020

Population Transfer in 20th Century Europe

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Nosilec projekta: Veleposlaništvo Republike Avstrije
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Prazgodovinski poselitveni vzorci v severo-vzhodni Sloveniji (J6-0262)

Inštitut za dediščino SredozemljaNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 31.01.2011
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta na UP ZRS: doc. dr. Alenka Tomaž
Nosilec projekta: Muzej na grad Skopje (Miloš Bilbija in Ljubo Fidanoski)
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Program: Multidisciplinarni mednarodni projekt - arheološke in zgodovinsko-etnološke raziskave

Population Transfer in 20th Century Europe

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Nosilec projekta: Istituto Italiano di Cultura In Slovenia
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2010 - 30.04.2013
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Pogodba o izvedbi storitev MEDLAND 2020

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Nosilec projekta: Primorska gospodarska zbornica
Trajanje projekta: 28.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Grobišče Župna cerkev v Kranju (J6-4057)

Inštitut za dediščino SredozemljaNacionalni projekti
Vodja projekta: ddr. Andrej Pleterski
Nosilec projekta: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: doc. dr. Katja Hrobat Virloget
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2004 - 30.01.2006
Tip projekta: podoktorski raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2012 - 31.07.2014
Tip projekta: podoktorski raziskovalni projekt

Varovanje kulturne dediščine v izrednih razmerah (M4-0228)

Inštitut za dediščino SredozemljaNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2007 - 31.07.2009
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi

Historične analize ekonomskih povezav na vzhodnem Jadranu

Inštitut za dediščino SredozemljaNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2004 - 01.01.2005
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija – Srbija in Črna gora

Historične analize ekonomskih povezav na osrednjem Balkanu

Inštitut za dediščino SredozemljaNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2005 - 31.12.2006
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija – Srbija in Črna gora

Razvoj metodoloških orodij za dokumentiranje arheološke dediščine

Inštitut za dediščino SredozemljaNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2008 - 31.12.2009
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija – Srbija in Črna gora

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2013
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija-Hrvaška

Itinerari del sacro

Inštitut za dediščino SredozemljaMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS:
Trajanje projekta: 01.01.2006 - 31.12.2006
Program: Interreg IIIA Slovenija / Italija 2000-2006

MemArt - Memorie d'arte tra Venezia e Istria

Inštitut za dediščino SredozemljaMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS:
Trajanje projekta: 01.01.2008 - 31.12.2008
Program: Interreg IIIA Slovenija / Italija 2000-2006

PArSJAd - Arheološki parki severnega Jadrana

Inštitut za dediščino SredozemljaMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Regione Veneto
Trajanje projekta: 01.04.2010 - 31.03.2014
Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: VEGA - parco Scientifico Tecnologico di Venezia
Trajanje projekta: 18.08.2011 - 18.08.2014
Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

EX.PO AUS - Širjenje potencialov UNESCO lokacij na Jadranu

Inštitut za dediščino SredozemljaMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: City of Dubrovnik
Trajanje projekta: 01.09.2012 - 30.08.2015
Program: IPA - Adriatic Programa čezmejnega sodelovanja 2007-2013

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Geološki zavod Slovenije GeoZS
Trajanje projekta: 01.10.2012 - 30.09.2015
Program: IPA - Adriatic Programa čezmejnega sodelovanja 2007-2013

DISCO14 - Spoznavanje arheologov Evrope

Inštitut za dediščino SredozemljaMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Landward Research Ltd.
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 30.09.2014
Program: Program Vseživljenjsko učenje - Leonardo da Vinci

Dediščina Serenissime

Inštitut za dediščino SredozemljaMednarodni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 16.04.2004 - 28.12.2004
Program: Program Kultura 2000

Vodja projekta na UP ZRS: Peter Čerče
Nosilec projekta: VIAS – Vienna Institute for Archaeological Science, University Vienna (AT)
Trajanje projekta: 20.09.2004 - 08.12.2005
Program: Program Kultura 2000

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Friedrich–Schiller–Universität Jena (FSU Jena), Philosopische Fakultät, Institut für Ur–und Frühgeschichte (AT)
Trajanje projekta: 01.05.2006 - 28.02.2007
Program: Program Kultura 2000

South-Eastern European Pottery: Archaeology and Scientific Techniques

Inštitut za dediščino SredozemljaMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: CNR-Institute for Science and Technology (Italija)
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2007
Program: Program Kultura 2000

Spopad kultur

Inštitut za dediščino SredozemljaMednarodni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2012 - 31.08.2014
Program: Program Kultura 2007-2013

Zgodba o Nesle

Inštitut za dediščino SredozemljaMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS:
Trajanje projekta: 01.01.1970
Program: zgodovinsko-etnološka raziskava

Keltika Raziskave in objava arheoloških najdb

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1970
Tip projekta: tržni projekt

Arheološke raziskave na lokaciji Kreljeva 6, Koper

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1970
Tip projekta: tržni projekt

Poizkopavalna obdelava arhiva najdišča Kačji dol

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta: doc. dr. Alenka Tomaž
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1970
Tip projekta: tržni projekt

Arheološke raziskave na avtocesti - Kračine

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2004 - 31.12.2004
Tip projekta: tržni projekt

Arheološke raziskave na avtocesti - Sodolek

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2004 - 31.12.2004
Tip projekta: tržni projekt

Arheološke raziskave na avtocesti - Gomile

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2005 - 31.12.2005
Tip projekta: tržni projekt

Arheološke raziskave na obvoznici - Bertoki

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2005 - 31.12.2005
Tip projekta: tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2005 - 31.12.2005
Tip projekta: tržni projekt

Arheološke raziskave na avtocesti - Zatak

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2005 - 31.12.2005
Tip projekta: tržni projekt

Arheološke raziskave na avtocesti - Turnišče

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2006 - 31.12.2006
Tip projekta: tržni projekt

Arheološke raziskave na avtocesti - Zagonce

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2006 - 31.12.2006
Tip projekta: tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2006 - 31.12.2006
Tip projekta: tržni projekt

Arheološke raziskave na gradbišču – Maribor – Leclerc

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2006 - 31.12.2006
Tip projekta: tržni projekt

Arheološke raziskave - Koper - Ukmarjev trg

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2007
Tip projekta: tržni projekt

Arheološke raziskave na avtocesti - Murska Sobota - Oskrbni center Jug

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2008
Tip projekta: tržni projekt

Razstavni projekti Zemlja in ogenj = Earth and fire

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta: doc. dr. Alenka Tomaž
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2007 - 31.05.2007
Tip projekta: tržni projekt

Poizkopavalna obdelava arhiva najdišča Ivankovci

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2008 - 31.12.2011
Tip projekta: tržni projekt

Poizkopavalna obdelava arhiva najdišča Gomile

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta: doc. dr. Alenka Tomaž
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2008 - 01.01.2010
Tip projekta: tržni projekt

Arheološke raziskave na avtocesti - Murska Sobota - Oskrbni center sever

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2008 - 31.01.2008
Tip projekta: tržni projekt

Poizkopavalna obdelava arhiva najdišča Čateški grič

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2008 - 31.12.2008
Tip projekta: tržni projekt

Prva dama, najstarejša človeška upodobitev na Slovenskem

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta: doc. dr. Alenka Tomaž
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 18.01.2008 - 31.12.2008
Tip projekta: tržni projekt

Poizkopavalna obdelava arhiva najdišča Oskrbni center Murska Sobota - Sever

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Poizkopavalna obdelava arhiva najdišča Turnišče

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta: doc. dr. Alenka Tomaž
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2012
Tip projekta: tržni projekt

Poizkopavalna obdelava arhiva najdišča Nova Tabla

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Poizkopavalna obdelava arhiva najdišča Zagonce

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Poizkopavalna obdelava arhiva najdišča Oskrbni center Murska Sobota - Jug

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 01.01.2014
Tip projekta: tržni projekt

Arheološke raziskave cerkvica Sv. Katarine, Piran

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2009
Tip projekta: tržni projekt

Arheološke raziskave Ribiški trg, Koper

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2011
Tip projekta: tržni projekt

Poizkopavalna obdelava arhiva najdišča Kračine

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2013
Tip projekta: tržni projekt

Poizkopavalna obdelava arhiva najdišča Sodolek

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Arheološke raziskave na lokaciji Simonov zaliv, Izola

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2010
Tip projekta: tržni projekt

Poizkopavalna obdelava arhiva najdišča Luka - Koper

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2010 - 31.12.2012
Tip projekta: tržni projekt

Poizkopavalna obdelava arhiva najdišča Zatak

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2010 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Arheološke raziskave na lokaciji Kreljeva 1, Koper

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2010 - 31.12.2010
Tip projekta: tržni projekt

Arheološke raziskave na lokaciji Santorijeva 9, Koper

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2011 - 31.12.2011
Tip projekta: tržni projekt

Arheološke raziskave na lokaciji Gregorčičeva 1, Izola

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2012
Tip projekta: tržni projekt

Arheološke raziskave - Sečoveljske soline, Lera, levi breg kanala Sv. Jerneja

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 24.06.2013 - 04.10.2013
Tip projekta: tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2013 - 31.12.2013
Tip projekta: tržni projekt

Arheološke raziskave - Dijaški dom Koper, Cankarjeva ulica 5, Koper

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta: doc. dr. Alenka Tomaž
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2013 - 01.12.2013
Tip projekta: tržni projekt

Vodja projekta: doc. dr. Alenka Tomaž
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 26.11.2013 - 28.11.2013
Tip projekta: tržni projekt

Kaštelir nad Kortami – Kulturno-rekreacijski park (Občina Izola)

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta: doc. dr. Alenka Tomaž
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 29.04.2014
Tip projekta: tržni projekt

Simonov zaliv - rimska obmorska vila (Občina Izola)

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Kaštelir nad Kortami – Kulturno-rekreacijski park

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Nosilec projekta: Občina Izola
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Arheološke raziskave

Inštitut za dediščino SredozemljaDrugi projekti
Nosilec projekta: PJP D.O.O.
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh