Svojo dejavnost ZRS razvija v konkretnih projektih sodelovanja z domačim kot tudi mednarodnim akademskim in znanstvenoraziskovalnim prostorom ter v interakciji z neposrednimi uporabniki znanja in s širšo družbo. Ob izrazito interdisciplinarnem delovanju, ki se kaže kot preplet humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved, so znanstvenoraziskovalne aktivnosti na ZRS usmerjene na proučevanje specifičnih tematik življenja in dela posameznikov in družbe v specifičnem okolju Sredozemlja, zgornjejadranskega območja ter srednjeevropskega prostora.

01.10.2017 - 01.04.2019

MEMORI-net

Nosilec: Univerza v Trstu

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh