Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza (J6-5560)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Vesna Mikolič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2013 - 01.01.2016
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Partnerske institucije:

  • Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem,
  • Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
  • Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru 

Namen projekta je analizirati oblikovanje slovenske nacionalne identitete na področju turizma in njen vpliv na siceršnje reprezentacije nacionalne identitete. S tem namenom bodo opravljene interdisciplinarna (jezikoslovna, zgodovinska, geografska, sociološka) analiza dokumentov, jezikoslovna in diskurzivna analiza turističnega besedilnega korpusa TURK in drugih turističnih besedil. Tako pridobljen seznam nacionalnih atributov bomo preverili in še dopolnili s pomočjo individualnih in skupinskih intervjujev ter javnomnenjske raziskave. Tako bomo prišli do identifikacije ključnih nacionalnih atributov Slovenije v začetku 21. stoletja, kakor tudi do oblikovanega modela za njihovo promocijo in do na njih temelječih dolgoročnih strateških usmeritev družbenega razvoja.

Povezava: http://tisi.upr.si.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh