Etimološko-frazeološke raziskave slovenskih istrskih govorov (J6-0949)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.1998 - 30.06.2001
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


V raziskavi bo obdelanih okoli 10.000 gesel, zbranih s pomočjo posebej za to priložnost izdelanih vprašalnic. Zbrane bodo splošne besede in besede s področja pomorstva, ribištva, poljedelstva, živinoreje, starih poklicev... Obdelani bodo tudi ornitonimi, fitonimi, mikonimi, talasozoonimi, zoonimi, pa tudi toponimi (predvsem makro). Besede bodo etimološko in frazeološko obdelane in predstavljene v slovarju.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh