Jezik kot most k medkulturnemu sporazumevanju in razumevanju (L6-6085)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Lucija Čok
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2003 - 30.06.2006
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt


Raziskava v projektu je analizirala sporazumevalna pravila na stičnih jezikovnih območjih in v jezikovnih skupnostih, katerih jeziki so uradni jeziki EU. Namen interdisciplinarnih modulov jezikovne in medkulturne komunikacije, ki so nastali kot rezultat raziskovalnega dela, je nadgraditi učenje/poučevanje jezikov, kot sredstvo samovrednotenja medkulturne komunikacije pa je nastal jezikovni portfolijo za študente. Identifikacija in primerjava kulturnega osveščanja drugih jezikovnih skupnosti, ki se zrcalijo v vzorcih jezikovnega ravnanja in obnašanja, so tako postali sestavni del jezikovnega učenja/poučevanja na univerzi. Te vzorce smo piredili tudi za potrebe trga (gospodarstva, javne uprave, lokalne samouprave) in jih ponudili partnerjem (sofinancerjem) projekta. Moduli medkulturne in jezikovne komunikacije so objavljeni v učbenikih, raziskovalci projekta pa so oblikovali dodiplomski študijski program Medkulturno jezikovno posredovanje, v katerem so medkulturni komunikaciji in jezikovni rabi dodali antropološke, sociološke, etnološke, didaktične vsebine. Projekt je bil empirično evalviran, in sicer glede na učinke v praksi, odzive uporabnikov, kurikularne presoje in vsebinske ustreznosti. Prispevki konference v okviru projekta so izšli v monografiji Bližina drugosti (Annales, 2006).

 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh