Jezik in ekonomija (J6-0838)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti

Nosilec projekta: Inštitut za narodnostna vprašanja (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: prof. dr. Lucija Čok
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 30.01.2011
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


V etnično mešanih okoljih se prepletanje ekonomskih in jezikovnih procesov tako na mikro kot na makro nivoju odraža v medsebojnem sprejemanju oz nesprejemanju različnih jezikovnih skupin. Pri obravnavi jezika in ekonomije raziskava upošteva, da poteka interakcija med jezikom in ekonomijo v obe smeri in prinaša rezultate (pozitivne ali negativne) posamezniku in družbi. Definirani bodo ekonomski faktorji, ki vplivajo na etnolingvistično vitalnost skupnosti in jezika in prispevajo k vrednotenju raznolikosti ter predstavljajo pomembno osnovo pri zaščiti in promociji manjšinskih jezikov. Znanje jezika ni samo akademska vrednost, ampak jezik v najširšem pomenu integrira/združuje tudi druge discipline. Različni družbeno-ekonomski dejavniki vplivajo na spremembe v pomenu znanja in rabe enega, dveh ali več jezikov. Raziskava obravnava jezik dominantne skupine, jezik manjšinske skupine in tuj jezik.
Raziskava izhaja iz hipoteze, da ima jezik v večkulturnem okolju vrednost. Spremenljivka vrednost pa je večplastna in jo močno zaznamuje družba. Raziskava ob uporabi različnih metod poskušala definirati posamezno vrednost ter katero dimenzijo vrednosti posameznik ali družba na narodnostno mešanem okolju v Sloveniji izpostavlja in kako oziroma v kakšnem obsegu jo zaznamuje ekonomska spremenljivka. Druga hipoteza, ki jo raziskava izpostavlja je, da jezikovni trg zaznamuje družba z različnimi parametri, ki ustvarjajo »produkcijo jezikov« in v primeru večjezične družbe (okolja) ustvarjajo tudi hierarhijo jezikov, kjer ima posamezen jezik različno mesto v hierarhični piramidi.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh