Jezik kot kulturna kohezija in človeški kapital (V5-0943)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Lucija Čok
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2004 - 31.10.2006
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi


Projekt predstavlja doprinos k razvoju uporabnega jezikoslovja ob vedenju s področij jezikoslovja (pragmatike), družbenega jezikoslovja, psiholingvistike, antropologije jezika, didaktike jezikov, državljanske vzgoje in kulture družbenih odnosov. Upoštevaje težnjo po razvijanju večjezične in večkulturne Evrope ob spoštovanju in hranjanju individualne in skupinske identitete (jezika, kulture, etc.) bomo v izobraževalne module vgradili razvedanje o izbranih oblikah verbalnega in neverbalnega obnašanja ter komunikacijskega prilagajanja, ki optimalno podpirajo učinkovito sporazumevanje v novih razmerah in sledijo navedenim načelom življenja v evropski skupnosti narodov.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh