Jezikovna prepletanja v istrskem in kraškem prostoru (J6-6214)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Istrski in kraški narečni prostor je območje, na katerem se že tisočletja prepletajo najrazličnejše kulture, kar se zrcali v medsebojnih vplivih na vseh ravneh. Skozi stoletja se tu križajo romanski, slovanski in germanski jeziki. Za jezikoslovje (dialektologijo) je najbolj pomembna razslojenost govorov, ki so v vsakdanjem življenjskem stiku s sosednjim okoljem in zato nujno podvrženi pojavom interference. Rezultati dialektoloških raziskav bodo omogočili na novo zarisati narečno podobo obravnavanega prostora z vidika najrazličnejših jezikovnih plasti in interferenčnih vplivov.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh