Ideja naroda pri slovenski reformaciji 16. Stoletja in njen evropski kontekst (Z6-7284)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2005 - 31.08.2007
Tip projekta: podoktorski raziskovalni projekt


Raziskava bo podala odgovor na vprašanje o nastajanju slovenske nacionalne identitete v 16. stoletju. V okviru projekta Zbranih del Primoža Trubarja bo prinesla konkretne izdaje Trubarjevih spisov – s temeljitimi spremnimi študijami, ki bodo posledica raziskave. Tako bodo izšle Trubarjeve pesmarice in deli Ta celi psalter Davidov ter Postila (Zbrana dela Primoža Trubarja IV, V in VIII).
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh