Slovenski jezikovni vplivi na italijansko tržaško narečje (J6-0278)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Rada Cossutta
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 30.01.2011
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Projekt obravnava proces interference na stičišču romanskega in slovanskega sveta, in sicer primere slovenizmov, ki so izpričani v italijanskem tržaškem narečju. Ta pojav na omenjenem območju so obravnavali številni avtorji, vendar so se v glavnem vsi pretežno ukvarjali z romanskimi izposojenkami v slovanskih govorih. Smer, ki jo predlagamo, je dejansko skoraj neraziskana. Danes je to vprašanje še toliko bolj aktualno, ker so medsebojni stiki postali del tržaške stvarnosti, zlasti po nedavnem vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Poleg tega besedišče, ki ga nameravamo raziskati, izginja zaradi vse bolj radikalnih sprememb načina življenja in popolne globalizacije, zaradi česar ga že čez nekaj let ne bo več moč zaslediti. Cilj raziskave je prek natančne glasoslovne, oblikoslovne, leksikalne in etimološke razčlembe dokazati, da vpliv slovenskih idiomov na italijansko tržaščino ni zanemarljiv, v nasprotju s prevladujočim mnenjem, da interference na tem področju potekajo samo v obratni smeri.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh