Oblikovanje slovenskega korpusnega omrežja (V6-0121)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Marko Stabej
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (UP ZRS kot partner projekta)
Sodelavci na UP ZRS: prof. dr. Vesna Mikolič
Trajanje projekta: 01.09.2004 - 31.08.2006
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi


Cilj projekta je oblikovanje referenčnega korpusa in v povezavi s tem definiranje kriterijev za njegovo uravnoteženost ter ugotoviti sodobne specifike slovenskega jezikovnega in komunikacijskega prostora. Izvedena bo tudi analiza stanja na področju jezikovnih virov in potreb po njihovem oblikovanju. Pri tem bo osnovni cilj povezati obstoječe jezikovne vire in pri akterjih, ki sodelujejo pri njihovem nastajanju, ugotoviti prioritete pri njihovi nadgradnji oz. oblikovanju novih.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh