FISHCUHE - Ribiška kulturna dediščina in jezikovna raznolikost v alpsko-jadranskem prostoru (N6-0015)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Rada Cossutta
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2014
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Cilj projekta je zbiranje narečne ribiške terminologije Tržaškega zaliva in njegova primerjava z romansko terminologijo slovenske Istre. Mreža raziskovalnih točk v Tržaškem zalivu (Križ, Kontovel, Nabrežina) je bila razširjena z dvema romanskima kontrolnima točkama v slovenski Istri (Izola, Piran). Ankete so bile izvedene s pomočjo pretežno leksikalne  vprašalnice NASIK (Narečni atlas slovenske Istre in Krasa), ki obsega 435 vprašanj, ki obravnavajo ribištvo po naslednjih poglavjih: Geomorfologija; Meteorologija; Plovba in manevri; Plovila; Oprema; Življenje na ladji; Ribolov; Morsko živalstvo; Morsko rastlinstvo. V naslednji fazi je bilo zbrano gradivo zapisano s slovensko fonetično pisavo. Pravkar poteka jezikoslovna obravnava zbrane terminologije po vnaprej določenem vzorcu.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh