Turistični terminološki slovar (L6-0245)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Vesna Mikolič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 30.01.2011
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt


Projekt nadaljuje s cilji temeljnega projekta Večjezični korpus turističnih besedil, v okviru katerega je bila zgrajena in urejena zbirka slovenskih, angleških in italijanskih besedil s področja turizma. Jezikovni korpusi predstavljajo sodobne jezikovne vire, ki jezik obravnavajo na osnovi njegove dejanske rabe v besedilih in ne na osnovi govorčeve ali avtorjeve jezikovne introspekcije ali intuicije. Tako v analizo zajemajo veliko večje dele jezika, in so zato jezikovno bolj reprezentativni. Namen projekta je na osnovi rezultatov projekta Večjezični korpus, tj. urejenega korpusa turističnih besedil ter opravljenih jezikovnih analiz v njem, zbrati terminologijo turizma in jo urediti v slovarski (knjižni in elektronski) format, ki je uporabnikom bolj poznan in zato bližji, hkrati pa preko povezave slovarja s korpusom pokazati na pomen in prednosti sodobnih elektronskih jezikovnih virov, tudi za področje strokovnega jezika s področja turizma.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh