Razvoj specialnih didaktik - Opismenjevanje in prilagajanje (V5-0321)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Vesna Mikolič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2000 - 30.06.2001
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi


Cilji raziskave:
• ugotoviti, kako se nekatere novosti didaktične prenove opismenjevanja (npr. Danes
rišem, jutri pišem. Na vrtiljaku črk, avtoric J. Frančeškin, M. Kramarič, M. Ropič in
M. Urbančič-Jelovšek) uveljavljajo;
• kako je mogoče povezati postopke opismenjevanja v več jezikih med seboj;
• kateri postopki so vsem jezikom in metodam skupni, kateri najbolj ustrezajo načelom
pisanja v danem jeziku in katere so tiste vsebine (jezikovne, izrazne: glasbene,
motorične, likovne), ki najbolj povezujejo te postopke;
• poiskati inovativne pristope v slovenski učni praksi, jih oplemenititi v neposredni
povezavi domačega eksperimentalnega dela s tujim;
• vključiti preučevanje v mednarodni prostor; projekt predstavlja nacionalno prispevek k
delavnici Literacy as correspondence, Medium term Programme ECML 2000 – 2002 ter se
vključuje v delovanje European Centre for Modern Languages (ECML) in njegovo
poslanstvo (Article 1 of Resolution 98/11), svoje cilje pa usklajuje s splošnimi cilji
temeljnih dokumentov Sveta Evrope.
• Povezati nova preučevanja na implementacijski ravni. (Opismenjevanje kot prirejanje,
Zavod RS za šolstvo, koordinatorica Sandra Mršnik).
 
V obliki analitičnega kvantitativnega pa tudi kvalitativnega akcijskega raziskovanja projekt
ugotavlja razlike in sorodnosti med prakso opismenjevanja (inovativni pristopi v prenovi
slovenske osnovne šole) v prvem (slovenskem) jeziku in drugim ter tujim (italijanskim,
angleškim) jezikom. To prakso primerja tudi z nekaterimi tujimi šolskimi okolji (Malta, Avstrija,
Češka). Pri tem uvaja nove (ameriške) pristope, ki opismenjevanje obravnavajo kot prilagajanje
opismenjevalnih postopkov na osnovi kodiranja znakov in glasov. 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh