Večjezični korpus turističnih besedil - informacijski vir in analitična baza slovenske naravne in kulturne dediščine (J6-7273)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Vesna Mikolič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2005 - 31.08.2008
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Namen projekta je trojen: oblikovati teoretske osnove večjezičnega korpusa strokovnega jezika; izdelati slovensko-italijanski-angleški korpus besedil turističnega oglaševanja; izpeljati analizo teh besedil s teoretskih izhodišč medkulturne pragmatike, teorije prevajanja, kritične analize diskurza in terminološkega področja s pomočjo uporabe izdelanega korpusa in tako priti do nastavkov za turistični terminološki slovar, hkrati pa pokazati na tesno povezavo med turističnim diskurzom in ovrednotenjem slovenske naravne in kulturne dediščine.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh