JEŠT - JEZIKI ŠTEJEJO!

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Lucija Čok
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Trajanje projekta: 15.09.2017 - 30.06.2022


Cilj projekta je ustvariti učna okolja, v katerih bodo otroci v vrtcih, učenci osnovnih šol in dijaki usvojili raznojezično kompetenco, ki jo sestavljajo znanja, stališča in spretnosti ter ob tem pospešili demokratične procese v večkulturni družbi. Projekt je usmerjen k utrditvi statusa in rabe vseh jezikov in načrtuje izdelati model raznojezičnosti naklonjenega okolja. V projekt je vključenih 35 partnerjev: vrtcev, osnovnih in srednji šol, univerz in raziskovalnih zavodov iz vseh regij Slovenije. Prisotni so vsi  učni jeziki v Sloveniji,  drugi jeziki, tuji in klasični jeziki, ki so vključeni v šolski sistem ter vsi prvi / izvorni jeziki priseljencev. Poleg tega je koncept zasnovan tako široko in uporabno, da bo lahko vključil tudi morebitne nove jezike in vse skupnosti, ki se nahajajo v Sloveniji ter druge okoljske dejavnike, ki raznojezičnost in medkulturnost spodbujajo in podpirajo.

Projekt bo trajal 6 let in bo s svojimi posegi, raziskovanjem in preučevanjem oblikoval modele, dobre prakse  in inštrumente  v podporo demokratične jezikovne in kulturne politike Slovenije.

Financerja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh