Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Lucija Čok
Nosilec projekta: Universita per stranieri Perugia
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2011
Program: Evropski LLL projekt: Comenius, Grunding in jeziki

Etimološko-frazeološke raziskave slovenskih istrskih govorov (J6-0949)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.1998 - 30.06.2001
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Jezikovna prepletanja v istrskem in kraškem prostoru (J6-6214)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Vesna Mikolič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2005 - 31.08.2008
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Narečni atlas slovenske Istre in Krasa (NASIK) (J6-9405)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2009
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Slovenski jezikovni vplivi na italijansko tržaško narečje (J6-0278)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Rada Cossutta
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 30.01.2011
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Jezik in ekonomija (J6-0838)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: Inštitut za narodnostna vprašanja (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: prof. dr. Lucija Čok
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 30.01.2011
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Rada Cossutta
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2014
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza (J6-5560)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Vesna Mikolič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2013 - 01.01.2016
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Jezik kot most k medkulturnemu sporazumevanju in razumevanju (L6-6085)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Lucija Čok
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2003 - 30.06.2006
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt

Turistični terminološki slovar (L6-0245)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Vesna Mikolič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 30.01.2011
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2005 - 31.08.2007
Tip projekta: podoktorski raziskovalni projekt

Razvoj specialnih didaktik - Opismenjevanje in prilagajanje (V5-0321)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Vesna Mikolič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2000 - 30.06.2001
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi

Jezik kot kulturna kohezija in človeški kapital (V5-0943)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Lucija Čok
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2004 - 31.10.2006
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi

Oblikovanje slovenskega korpusnega omrežja (V6-0121)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Marko Stabej
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (UP ZRS kot partner projekta)
Sodelavci na UP ZRS: prof. dr. Vesna Mikolič
Trajanje projekta: 01.09.2004 - 31.08.2006
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi

Vodja projekta: prof. dr. Lucija Čok
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi

JEŠT - JEZIKI ŠTEJEJO!

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Lucija Čok
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Trajanje projekta: 15.09.2017 - 30.06.2022

Vodja projekta: prof. dr. Rada Cossutta
Trajanje projekta: 01.09.2015 - 31.08.2018
Tip projekta: Nacionalni projekti

Vodja projekta: dr. Irina Moira Cavaion
Trajanje projekta: 01.07.2017 - 30.06.2019
Tip projekta: Nacionalni projekti

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh