Evalvacija procesov dezinstitucionalizacije v posebnih socialnih zavodih v Sloveniji (V5-0287)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Vitold Flaker
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: izr. prof. dr. Mateja Sedmak
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program


Analiza procesov deinstitucionalizacije v posebnih socialnih zavodih v Sloveniji.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh