Turizem korenin. Analiza učinkov potovanj diaspore v domovino prednikov

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2012
Tip projekta: Bilateralno sodelovanje Slovenija-ZDA


Bilateralni projekt z ZDA, sodelovanje z Oddelkom za geografijo Univerze v Muncieju. Odgovorni nosilec projekta je Jerzy Jemiolo.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh