Študija spornih prostorskih praks in pomenov ter socialnih razmerij znotraj varovanega območja na Bovškem (Z6-9413)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: dr. Matej Vranješ
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2008
Tip projekta: Podoktorski raziskovalni projekt


Namen projekta je z etnografskimi terenskimi metodami proučiti nekatere sporne prostorske prakse, pomene in vrednote ter z njimi povezana socialna razmerja na Bovškem. Raziskava bo posebej usmerjena v alpsko dolino Trento oziroma v območja znotraj Triglavskega narodnega parka (TNP). V središču pozornosti bo zlasti vprašanje ohranjanja in spreminjanja kulturne krajine ter s tem povezanih prostorskih praks.

Poudarek bo na razmerju med nekaterimi tradicionalnimi preživitvenimi rabami prostora ter sodobnejšimi praksami, ki jih v dolino prinašajo različni uporabniki in/ali upravljavci s prostorom. Izpostavljeni bodo vloga, prakse in reprezentacije treh ključnih skupin socialnih akterjev: »domačinov«, sezonskih rezidentov (»vikendašev«) in Triglavskega narodnega parka. Osrednji namen raziskave je opozoriti na potencialne konflikte interesov glede uporabe lokalnega materialnega okolja in obenem raziskati socialne meje, razmerja in odnose med omenjenimi skupinami. Raziskava bo postavljena v kontekst aktualnih javnih razprav glede novega zakona o TNP v Sloveniji. S pomočjo informacijske tehnologije bo evidentirano tudi dejansko stanje in spreminjanje kulturne krajine ter različnih rab prostora na reprezentativnih območjih. Pričakovati je, da bo raziskava podala uporaben antropološki pogled na problematiko razmerja med prostorskim, družbenim in ekonomskim razvojem ter ohranjanjem naravne in kulturne dediščine v demografsko ogroženih lokalitetah znotraj varovanega območja.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh