Social Sciences and European Research Capacities

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Roma Tor Vergata University Science Park Office, Italy
Trajanje projekta: 01.05.2006 - 30.04.2009
Program: 6. okvirni program


Splošni cilj projekta predstavlja krepitev vloge družboslovja pri kakovosti znanstvenega in tehnološkega raziskovanja – področja družbe znanja, kjer bi lahko družboslovje še dalo pomemben doprinos.

Pot do splošnega cilja projekta vključuje štiri specifični cilje:

  1. Prepoznavanje načina določanja teže družboslovja v kontekstu znanstvenega in tehnološkega raziskovanja v Evropi,
  2. Prepoznavanje ovir in možnosti večjega vključevanja in integracije družboslovnih raziskovalcev v znanstveno in tehnološko produkcijo,
  3. Zastavitev politik s ciljem večje integracije družboslovja v znanstveno in tehnološko raziskovanje, 
  4. Ozaveščanje različnih akterjev evropskega raziskovanja glede pomena družbenih dinamik, vezanih na znanstveno in tehnološko produkcijo.

Partnerske organizacije:

  • Università di Roma “Tor Vergata" Parco scientifico (Italija)
  • Laboratorio di scienze della cittadinanza (Italija)
  • Maastricht University, Department of Science and Technology (Nizozemska)
  • Aarhus Universitet, , Dansk Center for Forskningsanalyse of the (Danska)
  • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
  • Fundación General Universidad la Rioja - FUR (Španija)© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh