Demokratični eksperimentalizem: pragmatistični in medkulturni pogled (J6-0238)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Lenart Škof
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 31.01.2011
Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt


Potem, ko je standardni zahodni model liberalne in socialne demokracije zašel v krizo, katere posledica so družbeni problemi in revščina v manj razvitih ali t.i. velikih marginaliziranih državah (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, Indonezija), v ospredje vse bolj stopa vprašanje, kako bodo kulturne in vrednostne razlike različnih civilizacijskih krogov podale različne odgovore in predloge za preoblikovanje in obogatitev temeljnih demokratičnih institucij modernega sveta. Razmišljanje o teh odgovorih in predlogih, ki bo po mnenju Ch. Taylorja eno najaktualnejših vprašanj 21. stol., predstavlja eno najpomembnejših nalog sodobne pragmatistične filozofije, ki črpa svoj pomen iz osrednjega pojma praktične razlike, tj. razlike znotraj našega bodočega izkustva, ki jo je prvi izpostavil William James, John Dewey pa jo med prvimi navezal na medkulturni kontekst, ter s tem anticipiral demokratični eksperimentalizem R.M. Ungerja, tj. vzpostavitev takega družbenega prostora, ki bo skozi odpiranje alternativnih zamisli in vizij demokratične družbe lahko pripomogel k ustvarjanju boljših pogojev demokratičnega življenja. Na tem teoretskem ozadju, ki odpira vprašanje možnosti novega družbenega upanja, bo projekt Demokratični eksperimentalizem: pragmatistični in medkulturni pogled skušal to misel navezati na medkulturni kontekst in se vprašal o medkulturnem potencialu islamske, indijske in kitajske vizije demokratičnega načina sobivanja človeka za zahodni model progresivne alternative demokraciji. Hkrati bo projekt preučil nastanek in ideal zahodne ideje univerzalnih človekovih pravic, ter na podoben način skušal znotraj različnih kulturno-civilizacijskih krogov premisliti alternativne predloge razumevanja človekovih pravic.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh