SOS - stres, odsotnost, stiska. Vzpostavljanje in varovanje zdravega delovnega okolja kot ključ k uspešnosti projekta

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.03.2010 - 30.09.2012
Program: Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja


Projekt »SOS« izhaja iz dejanskih potreb podjetij lesne in nekovinske industrije na področju problematike stresa, izgorevanja, izostajanja (absentizem), zmanjšanja produktivnosti (prezentizem), fluktuacije ter usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.
Splošni cilj projekta je opraviti celovito analizo vseh navedenih dejavnikov z namenom oblikovanja strokovnih iztočnic, strategij in pristopov za učinkovito celostno preprečevanje in reševanje problematike obravnavanih področij ter posledično za učinkovitejše varovanje zdravja, delovnega okolja in celotnega delovnega procesa.
Podjetja Svea d.d., Stilles d.d., Javor d.d., Alples d.d., Lesna d.d., Brest d.o.o. in Kolpa d.d. kot socialni partnerji projekta »SOS«, želijo z rezultati projekta ugotoviti vzroke težav zaposlenih in skupaj z raziskovalno skupino UP ZRS pripraviti ukrepe, ki bodo zaposlenim omogočili obvladovanje omenjenih težavna delovnem mestu.
Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in 1.4. prednostne usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh