Slovenija in nadaljni razvoj Evropske unije (V5-0533)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Jernej Zupančič
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: prof. dr. Milan Bufon
Trajanje projekta: 01.11.2001 - 31.10.2003
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program


Projekt obravnava širitveni proces EU in možne posledice za Slovenijo, posebej na področju geopolitičnega položaja, razvoja slovenskega jezika, kulture in identitete. Različni razvojni scenariji EU, kar zadeva notranjo ureditev (regionalizacija, federalizacija, nadaljevanje sedanjega stanja) bo imelo na članice, njihov gospodarski, družbeni in prostorski razvoj pomembne posledice. Uspešnost Slovenije v teh procesih je odvisna od ustrezne strukturne prilagoditve in vzpostavljenih povezav in partnerstev. Projekt zato obravnava tudi strukturne značilnosti evropskih držav in regij ter njihovo percepcijo do ključnih razvojnih vprašanj.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh