Slovenija in Finska: Na periferiji EU ali v osredju novih integracijskih procesov?

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2013
Tip projekta: Bilateralno sodelovanje Slovenija-Finska


Bilateralni projekt s Finsko.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh