SHOW - Poskusni observatorij politik socialnih stanovanj v razmerju s politikami socialne blaginje

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: ATER TRIESTE
Trajanje projekta: 25.01.2010 - 20.03.2014
Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013


»Poskusni observatorij politik socialnih stanovanj v razmerju s politikami socialne blaginje«, na kratko Social Housing Watch (S.HO.W.), sodi med programe čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013. V projekt je aktivno vključenih 9 partnerjev, med katerimi je vodilni partner ATER Trst, med partnerji iz Sloveniji pa so poleg Znanstveno-raziskovalnega središča UP vključeni še Mestna občina Koper, CSD – Dnevni center za otroke in mladostnike ter Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper. Vloga Znanstveno-raziskovalnega središča se osredotoča na raziskovanje zadovoljstva prebivalcev posameznih območij mesta Koper s prostorsko ureditvijo in možnostmi za preživljanje prostega časa, pri čemer so izhodišča raziskave potrebe štirih ciljnih skupin (mladih, mladih družin, starejših in invalidov). S pomočjo izvedbe mapiranja, raziskovanja mnenja prebivalcev mesta Koper in stališč strokovnjakov prostorskega planiranja bo eden rezultatov projekta oblikovanje scenarijev razvoja javnega prostora.

Med vidnejšimi rezultati projekta velja omeniti tudi delovanje Dnevnega centra za otroke in mladostnike, s katerim ZRS sodeluje pri oceni zadovoljstva uporabnikov, naboru prostovoljcev ipd.

 

Partnerske organizacije:

  • ATER Trieste (Italija)
  • Center za socialno delo Koper (Slovenija)
  • Mestna občina Koper (Slovenija)
  • Javni stanovanjski sklad Mestne Občine Koper (Slovenija) 
  • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Slovenija)
  • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
  • ACER Ferrara (Italija)
  • ATER Treviso (Italija) 
  • Comune di Muggia – Trieste (Italija)
  • • ASS. 1 - TRIESTINA – Trieste (Italija)© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh