Uresničevanje skupnega slovenskega kulturnega prostora in čezmejne integracije v pogojih evropskega povezovanja (V5-0272)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program


Projekt želi prispevati k razvoju celovitega in trajnega koncepta urejanja in uresničevanja skupnega slovenskega kulturnega prostora v pogojih čezmejne integracije. Projekt želi proučiti in ponuditi konkretne strokovne in razvojne rešitve glede treh glavnih problemskih sklopov, in sicer:

  • razvojnih možnosti slovenskih manjšin v sosednjih državah;
  • reševanja problemov perifernosti v gospodarsko-prostorskem smislu in marginalnosti v socialno-kulturnem smislu;
  • sinergične in optimalne uporabe sredstev RS, sosednjih držav in evropskih institucij za razvoj obmejnih regij.

Celovita obravnava zgoraj navedenih vsebin bo dala Sloveniji možnost, da v skladu s svojimi interesi uresničevanja koncepta skupnega slovenskega kulturnega prostora tudi učinkovito poseže v korist svojih manjšinskih skupnosti ter dejavno in načrtno uporablja instrumente za razvoj obmejnih regij in čezmejnega sodelovanja. Slovenska obmejna in “kontaktna” območja bi se na ta način, upoštevajoč nakazano specifiko oziroma spodbudne lokalne socio-kulturne in gospodarsko-prostorske potenciale, ob podpori RS, zainteresiranih sosednjih držav in raznih evropskih programov, utegnila razviti v izredno zanimiv “laboratorij” za uvajanje novih modelov pri utrjevanju različnih institucionalnih in vsakodnevnih oblik medetnične povezanosti na jugovzhodnem “robu” Evropske unije.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh