Kronološki pregled monoteističnih religij na severovzhodnem Jadranu (Z6-6146)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2006
Tip projekta: Podoktorski raziskovalni projekt


Raziskovalni projekt se ukvarja z aktualno tematiko pregleda treh monoteističnih religij: judovstva, krščanstva in islama na severovzhodnem Jadranu. Poleg zgodovinskega sledenja migracij iz različnih geopolitičnih prostorov in sprememb, ki so posledica selitev ljudstev na to ozemlje oziroma njihovih prehodov čez to ozemlje, raziskava obravnava tudi idejno zgodovino vseh treh religij, njihovega kulturnega sovplivanja in prepletanja ter medosebnih odnosov in podobe o "Drugem" v času in prostoru. K temu pripomore poznavanje vsake izmed treh tradicij, sledenje zgodovinskih stikov med vsemi tremi monoteističnimi religijami ter analiza medosebnih odnosov nekoč in danes.

Raziskava želi ovrednotiti oziroma raziskati trenutno stanje raziskav in interpretacij ter vprašanj v sodobnem zgodovinopisju, religiologiji, sociologiji itd.; konzultirati materialno gradivo, s poudarkom na ne-proučenem delu tega gradiva, in podati kritično analizo in aplikacijo ključnih konceptov ter teoretskih paradigem na tem področju, s tem pa vplivati na nadaljnje razumevanje razvoja evropske kulturne zgodovine ter dopolniti tudi samo razumevanje evropske judovske, krščanske in muslimanske tradicije na geografskem prostoru severovzhodnega Jadrana.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh