Prednosti in pomanjkljivosti športnega trga v Sloveniji (V5-0951)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2004 - 30.11.2006
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program


V Sloveniji delež športno aktivnega prebivalstva narašča, kar se posledično prav gotovo odraža tudi v izdatkih za šport. Temeljni cilj pričujoče raziskave ugotoviti celotno ekonomsko vrednost, ki jo šport generira v Sloveniji in oceniti vse značilnosti slovenskega športnega trga. Za športni trg v Sloveniji je značilno, da izdatki za šport, ki ga imajo gospodinjstva v Sloveniji, predstavljajo večji finančni vir, kot je to značilno za EU. Stalno primerjanje strukture nosilcev izdatkov za šport s stanjem v Evropi je nujno, ker se ravno skozi izdatke najbolj neposredno kaže velikost športnega trga in pomen športa za posamezne subjekte družbe. Raziskava bo tako na izbranih primerih poskusila oceniti razlike vrednostnih sistemov med različnimi območji v Sloveniji ter vplive, ki jih imajo športne prireditve in organizacije v sosednjih državah in zamejstvu na navedene vrednostne sisteme. Preko celovite analize vseh elementov in značilnosti slovenskega športnega trga, med katere vključujemo tudi sistemske ukrepe države, bodo ocenjene konkurenčne prednosti in pomanjkljivosti športa v Sloveniji. Navedeno pomeni osnovo za nadaljnje strateške ukrepe.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh