Revščina in socialna izključenost v ruralnih območjih

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Mateja Sedmak
Nosilec projekta: Fondazione Giacomo Brodolini
Trajanje projekta: 23.11.2006 - 23.01.2008
Program: Evropska komisija


Nacionalna študija revščine in socialne izključenosti na slovenskem podeželju v okviru projekta Poverty and Social Exclusion in Rural Areas.

Partnerske organizacije:

  • Fondazione Giacomo Brodolini (nosilec projekta) (Italija)
  • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče in ostali partnerji iz Bolgarije, Francije, Italije, Grčije, Litve, Irske, Velike Britanije, Romunije, Portugalske, Norveške, Poljske, Nemčije in Madžarske.© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh