Organizirano delo in delavci migranti – v iskanju podpornih praks: Primerjalna analiza odzivov sindikatov na migrantsko delovno silo v Sloveniji, Avstriji, Italiji, na Hrvaškem, v Srbiji in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.12.2012 - 30.10.2013
Program: Evropska komisija


Namen mednarodnega projekta je preučiti situacijo delavcev migrantov in vlogo sindikalnih organizacij pri zastopanju in uveljavljanju pravic delavcev migrantov v šestih partnerskih državah – v štirih državah EU (Sloveniji, Avstriji, Italiji in Hrvaški) in dveh t.i. tretjih državah (Srbija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija) in obenem ozavestiti splošno javnost o položaju delavcev migrantov. Specifičen cilj projekta je identificirati sindikalne organizacije, ki zastopajo delavce migrante, spodbujati transnacionalno sodelovanje sindikatov v širši regiji ter s pomočjo nabora dobrih praks izmenjati informacije in izkušnje, ki bi vodile k bolj učinkovitem zastopstvu in zaščiti pravic delavcev migrantov.

Partnerske organizacije:

  • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
  • Splitsko sveučilište, Filozofski fakultet (Hrvaška)
  • Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju (Srbija)
  • Wien Universität, Fakultät für Sozialwissenschaften, Institut für Politikwissenschaft (Avstrija)
  • Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (Italija)
  • Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij”, Institutot za etnologija i antropologija (NJR Makedonija)© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh