Narodna in kulturna identiteta na območju slovensko-italijanskega kulturnega stika v procesih evropske integracije (V5-0536)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.11.2001 - 31.10.2003
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program


Osrednji cilj projekta je proučiti narodno in kulturno identiteto Slovenske Istre, s posebnim poudarkom na vprašanjih vključevanja Slovenije v združeno Evropo in svetovne globalizacijske trende s ciljem pridobiti si potrebna znanja za oblikovanje celovite (lokalne, regionalne in nacionalne) razvojne politike narodne/kulturne identitete. Spoznanja prejeta na osnovi študije teritorija Slovenske Istre bodo aplicirana na celoten slovensko-italijanski obmejni prostor; pri čemer je študijo primera Slovenske Istre potrebno razumeti kot model slovensko-italijanskega kulturnega stika. V tem okviru se bomo posvetili obravnavi štirih vsebinskih sklopov:

  1. Jezik in narodna ozaveščenost ter večkulturna identiteta Slovenske Istre,
  2. Narodnostno mešani zakoni z vidika narodne (avto)identifikacije ter medetnične bližine,
  3. Stališča do slovenščine in stališča do italijanščine kot jezikov Slovenske Istre ter stališča do dvojezičnosti z vidika integracijskih procesov v združeno Evropo in
  4. Globalizacijski procesi in procesi vključevanja v združeno Evropo.© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh